สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่  ปฏิบัติตามนโยบาย  3  ธงนำ  ลดคนป่วย  เพิ่มคน สุขภาพดี  ทุกภาคีมีส่วนร่วม
     

กิจกรรมประจำเดือน

ข่าวจาก สสอ.ศรีเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
ข่าว